Tanumstrand
2 km från centrala Grebbestad
0525-190 00

Grebbestad Fjorden 
5 minuter från Centrala Grebbestad
0525-612 11

Grebys Hotell
På bryggan i Grebbestad
0525-140 00

Everts Sjöbod
2 km från centrala Grebbestad
0525-142 42